Głównej zawartości

Rrejestrator temperatury z powiadomieniem SMS GSM

Rejestrator temperatury RTFsd II GSM z funkcją powiadomienia SMS i zapisem pomiarów na kartę SD.

Rejestrator temperatury RTFsd II GSM służy do pomiaru i rejestracji temperatury w urządzeniach wymagających takiej kontroli np. chłodniach z substancjami medycznymi (szczepionkami, antybiotykami itp.), hurtowniach farmaceutycznych, chłodniach spożywczych, naczepach chłodniczych w trakcie transportu towarów wymagających stałej kontroli temperatury i dla zachowania łancucha chłodniczego.

  Oprócz lokalnej informacji o temperaturze wyświetlanej na wyświetlaczu LCD, urządzenie wysyła wartość zmierzonej temperatury za pomocą SMS-a na numer telefonu, który „dzwoni” do RTFsd II GSM.

  Ważną funkcją urządzenia jest informowanie o przekroczeniu ustawionych na nim wartości granicznych temperatur, o zaniku napięcia zasilania rejestratora oraz o stanie wejść dwustanowych (do nadzoru np.: zamknięcia drzwi, pracy agregatu itp...). Alarmy są wysyłane w postaci wiadomości SMS na ustawiony numer telefonu. Rejestrator może także dla ważnych obiektów kontrolowanych generować sygnał dzwonienia na ustawione numery telefonów.

 

   Rejestrator temperatury RTFsd II wykonane pomiary oraz czas ich przeprowadzenia zapisuje do karty SD.

  Pomiary temperatury wykonywane są w określonych przez użytkownika interwałach czasowych w ciągu doby. Interwały czasowe w których zapisywane są pomiary mogą być w przedziale od 20 sekund do 59 godzin.
   RTFsd II może być doposażony w dziesięć czujników temperatury dzięki czemu może być przeprowadzony pomiar temperatury w dziesięciu obiektach. Długość magistrali czujników może sięgać do 100m.

W bardzo prosty sposób rejestrator może być wykorzystany do monitoringu serwerowni gdyż czujniki zakończone złączem RJ11, które można podłączyć przez panel krosowniczy (ang. patch panel) do odpowiednich pomieszczeń. Do wejść dwustanowych można podłączyć czujniki zalania lub dodatkowe czujniki detekcji zaniku napięcia, a podłączenia realizowane są przez infrastrukturę teleinformatyczną (zakończenie czujników wtykiem RT45).

Odczytu archiwalnych danych pomiarowych można dokonać:

 • lokalnie w urządzeniu - dane prezentowane są na wyświetlaczu LCD,
 • wkładając kartę pamięci SD do czytnika kart w komputerze PC (do odczytu danych może służyć oprogramowanie RTFArch),

Funkcje oprogramowania:

 • Możliwość zaprogramowania do 5 numerów telefonów na, które są wysyłane informacje alarmowe,
 • Rejestracja temperatury, stanów wejść dwustanowych, godziny oraz daty pomiaru,
 • Możliwość konfiguracji interwału zapisu pomiarów w przedziale od 10 sekund do 59 godzin,
 • Zapis logów dziennika zdarzeń na karcie SD,
 • Informowanie za pomocą wiadomości SMS o przekroczeniu granicznej temperatury alarmowej,
 • Informowanie za pomocą wiadomości SMS o zaniku oraz pojawieniu się napięcia zasilania,
 • Informowanie za pomocą wiadomości SMS o zmianie stanu jednego z wejść dwustanowych,
 • Wysyłanie wartości zmierzonej temperatury w postaci wiadomości SMS na aktualnie „dzwoniący” telefon,
 • Każdy czujnik posiada niezależne progi alarmowe niskie i wysokie (po przekroczeniu których generowany jest alarm),
 • Raporty okresowe zawierające stan czujników oraz wejść dwustanowych, możliwość ustawienia interwału czasowego,
 • Raporty gdy którykolwiek czujnik jest w stanie alarmu, możliwość ustawienia interwału czasowego,
 • Konfigurowalny czas zwłoki w wysyłce wiadomości alarmowych SMS,
 • Możliwość blokady wysyłania wiadomości alarmowych SMS przez podanie napięcia na wejście dwustanowe In1,
 • Generowanie sygnału dzwonienia na zaprogramowanie numery telefonów,
 • Możliwość lokalnego odczytu aktualnej temperatury na wyświetlaczu LCD,
 • Zapis i odczyt konfiguracji z karty SD,

Cechy podstawowe:

 • Pomiar temperatury w zakresie –50 - 100°C z dokładnością do 0,5°C,
 • 10 niezależnych czujniki temperatury, umożliwiające równoległy pomiar w dziesięciu obiektach,
 • Ilość pomiarów archiwalnych ograniczona wielkością pamięci SD (przy karcie 256MB około 2,5 miliona pomiarów !!),
 • Obsługa kart powyżej 2GB,
 • Magistrala czujników zwiększona do ponad 100m,
 • Rezerwowe zasilanie bateryjne, umożliwiające rejestrację pomiarów po zaniku napięcia,
 • Zegar czasu rzeczywistego z funkcją bateryjnego podtrzymania napięcia,
 • Czujniki zakończone wtykami RJ11 (poprzez złącze RJ45 i panel krosowniczy /ang. patch panel/ do wykorzystania w monitoringu serwerowni),
 • Możliwość współpracy z dyspozytorskim systemem zdalnej kontroli RTFArchGSM2
 • Współpraca z dowolnym operatorem sieci komórkowej z wykorzystaniem kart SIM abonamentowych lub „na kartę” (Tak-Tak, SimPlus, Orange Go, Orange POP, itp...).

Przykładowe zastosowania:

 • Monitoring i rejestracja temperatury w chłodziarkach, zamrażarkach,  komorach chłodniczych oraz monitoring chłodni
 • Monitoring szczepionek,
 • Monitoring leków,
 • Monitoring substancji medycznych,
 • Monitoring chłodni farmaceutycznych,
 • Monitoring temperatury i klimatyzacji w serwerowni,
 • Monitoring transportu chłodniczego,
 • Monitoring kotłowni, przepompowni, oczyszczalni,
 • Monitoring przecieków w oczyszczalniach,
 • Nadzór agregatów prądotwórczych,
 • Nadzór i lokalizacja urządzeń na wynajem,
 • Powiadamianie SMS o zbyt wysokiej temperaturze, zalaniu pomieszczenia,
 • Powiadomienie GSM do alarmu antywłamaniowego,
 • Monitoring sezonowych lodowisk,
 • Monitoring i nadzór grup obiektów.

 

Urządzenie tego typu są stosowane przez Sanepid do nadzorowania temperatury w lodówkach ze szczepionkami.

Rejestrator temperatury RTFsd II posiada certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta na podstawie przeprowadzonej kalibracji przy użyciu laboratoryjnego termometru rtęciowego posiadającego świadectwo wzorcowania Urzędu Miar.

 

RTFsd IIDane techniczne
ZASILANIE:
 • 9V-24V DC 0,5A
WYMIARY:
 • 105x91x60 mm
WAGA:
 • 300g
OBUDOWA :
 • do montażu na szynę DIN
STOPIEŃ OCHRONY:
 • IP 20
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO:
ZASILANIE AWARYJNE:
SYSTEM GSM:
 • GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH CZUJNIKÓW:
 • 10
ILOŚĆ REJESTROWANYCH POMIARÓW:
 • zależnie od wielkości pamięci SD (przy karcie 256MB około 2,5 miliona pomiarów)
ILOŚĆ WEJŚĆ DWUSTANOWYCH:
 • 2
ILOŚĆ WYJŚĆ DWUSTANOWYCH:
 • 1
ZAKRES POMIAROWY CZUJNIKÓW:
 • -55°C - +120°C
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY:
 • 0,5°C (krok 0,1°C)
WYŚWIETLACZ:
 • LCD 2x16
CZAS PRACY NA ZASILANIU BATERYJNYM:
 • do 12h
ZŁĄCZE KART PAMIĘCI:
 • SD
DŁUGOŚĆ MAGISTRALI CZUJNIKÓW:
 • 100m (zależnie od struktury magistrali)
ZAKOŃCZENIE CZUJNIKÓW:
 • RJ11
OPROGRAMOWANIE:
 • Możliwość zaprogramowania do 5 numerów telefonów na, które są wysyłane informacje alarmowe,
 • Rejestracja temperatury, stanów wejść dwustanowych, godziny oraz daty pomiaru,
 • Możliwość konfiguracji interwału zapisu pomiarów w przedziale od 20 sekund do 59 godzin,
 • Zapis logów dziennika zdarzeń na karcie SD,
 • Informowanie za pomocą wiadomości SMS o przekroczeniu granicznej temperatury alarmowej,
 • Informowanie za pomocą wiadomości SMS o zaniku oraz pojawieniu się napięcia zasilania,
 • Wysyłanie wartości zmierzonej temperatury w postaci wiadomości SMS na aktualnie „dzwoniący” telefon,
 • Konfigurowalne opóźnienie wysyłki alarmowych SMS'ów
 • Każdy czujnik posiada niezależne progi alarmowe niskie i wysokie (po przekroczeniu których generowany jest alarm),
 • Raporty okresowe zawierające stan czujników oraz wejść dwustanowych, możliwość ustawienia interwału czasowego,
 • Raporty gdy którykolwiek czujnik jest w stanie alarmu, możliwość ustawienia interwału czasowego,
 • Generowanie sygnału dzwonienia na zaprogramowanie numery telefonów,
 • Możliwość lokalnego odczytu aktualnej temperatury na wyświetlaczu LCD,
 • Zapis i odczyt konfiguracji z karty SD,
WARUNKI PRACY:
 • Temperatura pracy 0 °C .. +55 °C
 • Temperatura składowania -20 °C .. +65 °C
 • Wilgotność : 5..85%
INSTRUKCJA OBSŁUGI
dla wersji firmware v1.5.2 :
 Instrukcja obsługi RTFsd
PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z REJESTRATORÓW RTFArch:
WINDOWS XP/VISTA/7 32bit
 Program do odczytu danych z rejestratorów temperatury
PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z REJESTRATORÓW RTFArch:
WINDOWS XP/VISTA/7 64bit
 Program do odczytu danych z rejestratorów temperatury